Jan Hendrik

In Rotterdam een nieuw leven.

Jan Hendrik Harten, de De tweede zoon van Jan Hermans Harten, verhuisde naar Rotterdam waar hij poorter werd (tot 2-2-1793) en is ook de tak waar Elizabeth Johanna Petronella Lafeber-Harten van afstamt. Jan Hendrik trouwde met Aletta Beumer te Hilligersberg in 1788 en kreeg één zoon, Jan Hermanus. Jan Hendrik Harten werd in 1795

lidmaat van de Nederlands Hervormde kerk te Rotterdam. Het gezin woonde 1791 aan de Goudse Singel en hij had als beroep 'koopman'.

 

Jan Hendrik Harten woonde in 1791 aan de Goudse Singel en had als beroep 'koopman'.

De geschiedenis van de Goudsesingel gaat terug tot ongeveer 1360 toen deze gegraven werd als Goudse Vest, en in het verlengde de Oostvest. De Goudse Vest was de scheiding tussen de stad Rotterdam en het ambacht Rubroek. De Goudse Vest en de Oostvest zijn gedempt tussen 1886 en 1905. Na de demping kreeg de Goudsesingel zijn huidige naam.

Elke week werd er markt gehouden aan de Goudse Singel.

 

Hij was poorter van Rotterdam tot 2 februari 1793 vlak voordat het door de Fransen in 1794 werd afgeschaft.

 

In 1795 werd Jan Hendrik lidmaat van de Nederlands Hervormde kerk te Rotterdam. Daarvoor had hij in Plantlünne een attestatie overgelegd, dat op 5-12-1777 was afgegeven door predikant Ds. Ant. Fred. Rump.

 

Drie jaar na het huwelijk met Aletta Beumer in 1788, wordt hun enige zoon, Jan Hermannus, op 20 december 1791 geboren. Jan Hermannus werd waarschijnlijk Herman genoemd worden, zoals in de familie de gewoonte was. Toen Herman nog maar 6 jaar oud was scheidden zijn ouders; iets heel bijzonders in die tijd. Naar de reden moeten we gissen. Herman bleef bij zijn vader in Rotterdam wonen en werd later winkelier.

Hij trouwt wanneer hij 25 jaar is met Neeltje van Weijer. Neeltje kwam uit een groot gezin dat eerst in Overschie en later in Kralingen woonde. Haar familienaam Weijer zal deze tijd als voornaam in de familie blijven voortbestaan evenals haar voornaam Neeltje. Haar jongste zuster Willemijntje zal met een Van Bentveld trouwen. Neeltje’s twee dochters zullen ook met een lid van de familie Bentveld trouwen. Er bleven lang nauwe banden bestaan tussen de families Harten, Weijer en Bentveld.

Het echtpaar woonde bij de geboorte van hun eerste kind in de Lombertstraat, Wijk H, Nr. 84, Rotterdam.

Herman werd begraven op de oudste begraafplaats van Rotterdam: Crooswijk.

 

Bron: Sibrand Martens

Bestekset van Johann Diederich Heinrich Harten en Marrigje Honing. Ontvangen ter ere van hun 21ste verjaardag.

Copyright © All Rights Reserved | contact |