Jan Hermans Harten

Jan Hermans Harten (1725-1814)

In 24-03-1725 wordt Jan Hermans Harten geboren in Veldhausen. Als hij op 28 jarige leeftijd trouwt met Anna Maria Justina Dalmayer woont hij al in Plantlünne. Al vlot na het huwelijk op 27 december 1753, wordt hun eerste zoontje op 11 februari 1754 geboren.

 

Jan Hermans speelt een belangrijke rol in het leven van de bewoners van Plantlünne, als hij actief wordt in zijn woonplaats.

Op 35 jarig leeftijd wordt hij schoolmeester en ook koster van de Evangelisch Gereformeerde kerk in Plantlünne. Het was in die tijd gebruikelijk dat de functie van koster en ook vaak die van organist verbonden was met de rol als leraar, danwel schoolhoofd. Het kerkgebouw waar Jan koster was, staat in het centrum van het dorp en is tegenwoordig een katholieke kerk. In Jans' tijd was de kerkhof rondom de kerk en aansluitend stond aan de rand van de kerkhof het schoolgebouwtje.

 

Na de reformatie hebben de Nederlandse reformanten hier de oude katholieke kerk geannexeerd. Tot in 1814 hebben de gereformeerden deze kerk gebruikt als hun eigen kerk. Vanaf 1814 tot 1856 werd de kerk door de gereformeerden en katholieken samen gebruikt, totdat de gereformeerden een eigen kerkgebouwtje bouwden en de grote kerk teruggegeven.

notities van Marco:

Diederich Clamor, wordt nog benoemd tot burgermeerster van de Mairie Plantlünne onder Napoleon en een andere zoon, Gerhard Nicolaas, neemt in 1799 de taken als meester over.

Copyright © All Rights Reserved | contact |