Harten

Harten in Plantlünne en Rotterdam

De Harten-familie komt oorspronglijk uit Veldhausen in het Graafschap Bentheim. Tot nu toe heeft onderzoek in Veldhausen nog niet geleid tot bronvaste informatie over de Hartens. Er is veel informatie beschikbaar van meerdere families in Veldhausen, maar informatie raakt vertroebeld wanneer verschillende data worden gebruikt bij dezelfde persoon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved | contact |