Gerkes

Frieze Gerkes

 

De roots van de familie Gerkes ligt in Friesland. In het gebied grenzend aan Groningen. We beginnen bij Tjeerd Martens. Hij trouwde op 19-10-1684 in Oostermeer met Minke Tjerks en is daarmee de oudste rechtstreekse voorouder in de mannelijke lijn van

Jouktje Gerkes. Vanaf de vader van Jouktje kan ik nog 6 generatie verder terug tot de geboorte van Eelcke Douwes in 1520 in Garijp.

Jouktje kreeg een kind van een onbekende man. Op 2 maart 1811 werd Gerke Gerkes in Zevenhuizen geboren en kreeg de naam van zijn grootvader. Jouktje had de naam 'Gerkes' als achternaam aangenomen, in tegenstelling tot haar broer die zich Sybrin Gerkes de Vries ging noemen.

 

De vader van Jouktje en Sybrin, Gerke Sybrens, was veenbaas in 1770 in de omgeving van Drachten, maar moest al zijn bezittingen verkopen 1789 om rond te kunnen komen. Om aan eten en onderdak te komen trok het gezin zonder vader en moeder naar Zevenhuizen in 1790. Gerke had drie echtgenotes verloren en zelf voor de kinderen zorgen legde een zware wissel op zijn gestel. Hij overleed in 1790 en is begraven in Noorderdrachten.

 

Jouktje en Sybrin werkten in de veenkolonie van Zevenhuizen als arbeiders, zoals zovelen die de armoede probeerde te ontsnappen. Na de grote veenbrand van Zevenhuizen in 1833 trekken Jouktje en Gerke weg uit Zevenhuizen. Ieder een eigen richting op. Jouktje verhuist naar Nuis en Gerke trouwt in 1835 in Leek met Antje Jacobs Kok en verhuizen richting Assen.

 

Copyright © All Rights Reserved | contact |